Wat doet

het Maatschappelijk Platform?

Analyseren

Het Platform Analyseert vraagstukken die zich momenteel afspelen in de maatschappij en denkt mee in oplossingen.

Voorleggen

Vraagstukken die zijn geanalyseerd worden voorgelegd aan de Tweede Kamer dan wel aan het Ministerie om tot een passende oplossing dan wel een verklaring te komen.

Connecten

Wij bieden een platform aan waar je al je vragen omtrent maatschappelijke- juridische kwesties kwijt kunt aan elkaar. Je kunt met elkaar informatie uitwisselen en contact leggen via het Forum.

Informeren

Via onze website worden verschillende nieuwsartikelen, opinies en ervaringen gedeeld omtrent maatschappelijke en juridische vraagstukken. Wij hebben de ambitie om informatie (laagdrempelig) toegankelijk te maken voor u als lezer.

Coachen

Maatschappelijk Platform biedt online coaching aan waarin geïnteresseerden gecoacht kunnen worden op het gebied van maatschappelijke/juridische zaken. Voorbeelden zijn: Het combineren van school met handicap, regelingen voor Wajongers m.b.t. werken etc… Cursus wordt geheel gratis aangeboden. Neem contact op voor meer informatie.

Trainen

Wij ontwikkelen ook Trainingen waarbij we Jonge Uitkeringsgerechtigde ( in eerste instantie Wajong en Bijstand tot 27jaar) kunnen bijstaan in het ontwikkelen van doelen en ambities. Nadat de doelen en ambities zijn ontwikkeld zorgen wij ervoor dat deze worden vertaald naar de realiteit en helpen bij omgang met overheidsinstanties en onderhandelingen.

Blog | Laatste actualiteit

Zorg is belangrijkste maatschappelijk probleem

Mensen zien de gezondheidszorg steeds vaker als belangrijkste maatschappelijk probleem. Vooral de ouderenzorg leidt tot ongerustheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Meer mensen vinden ook dat de regering op het terrein van de...

read more

Meer bijstandsuitkeringen door Syriërs en Wajongeren

Meer bijstandsuitkeringen door Syriërs en Wajongeren Het aantal mensen in de bijstand blijft toenemen. Dat komt door veranderende wetgeving en door de komst van vooral Syrische asielzoekers die met een verblijfsvergunning een uitkering kunnen krijgen. Eerder deze...

read more

Geen Wajong voor Christa

Drie middagen in de week controleert Christa Flipphi (18) de weggegooide medicijnzakjes in verzorgingstehuis De Kiekendief in Almere. Zakjes waar nog pillen in zitten, legt ze apart. Die geeft ze later aan de verzorgenden – een vergeten medicijn kan voor bewoners...

read more