Het Maatschappelijk platform is opgericht met de bedoeling om een platform te bieden aan maatschappelijke vraagstukken die momenteel spelen in de maatschappij en van belang zijn voor de burger. Er zijn momenteel veel vraag stukken die onbeantwoord zijn en botsen met het maatschappelijk belang.

Wij proberen een podium te bieden aan iedere burger met vragen over maatschappelijke dan wel juridische kwesties die normaal gesproken niet worden gehoord. We proberen de menselijke behoefte te laten verduidelijken naast de zelfredzaamheid die word verwacht in de Maatschappij. Zelfontwikkeling en behoefte gaan hand in hand met zelfredzaamheid en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien.

De Maatschappij, de wet en de mensenrechten moeten beter in verbinding met elkaar worden gebracht en niet als afzonderlijk van elkaar worden gezien. Advocaten en Juridisch adviseurs kijken alleen naar de Juridische kant van een verhaal en zijn alleen gebrand bij het gelijk krijgen dan wel het winnen van een zaak. Het Maatschappelijk platform kijkt niet alleen naar de zaak zelf maar geeft ook invulling aan de behoefte van de mens door te communiceren en te onderhandelen met de desbetreffende instanties voor een passende oplossing wat ook in het straatje past van de cliënt ter zelfontwikkeling en zelfontplooiing ter behoeve van langdurige zelfredzaamheid.